Thứ Hai, 29/05/2023

Bà Chúa Me

Mưu lược “Bà chúa không ngai” và cuộc hành binh thần...

0
Vũ Thái Phi được chúa Trịnh Cương rất mực sủng ái, là người quyền lực nhất chốn thâm cung, có vai trò lớn trong...

Hoạt động địa phương

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ 269 NĂM NGÀY MẤT THÁI PHI...

0
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ở gia đoạn nào cũng...

KỲ HỌP THỨ 10, HDND XÃ VĨNH HỒNG ( KỲ HỌP...

0
Sáng ngày 24/6/2020, HĐND xã Vĩnh Hồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) bầu cử...

Xây dựng Đền thờ

Hoạt động Ban Liên lạc

Vị trí Đền thờ

Bài hát Ca ngợi Bà Chúa Me

Thư viện Videos

Facebook Page