Bà Chúa Me

Một số thông tin cần trao đổi thêm về bài “Võ...

0
Danh sĩ Phạm Đình Hổ (1768 - 1839), người làng Đọc, xã Đan Loan, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay thuộc...

Hoạt động địa phương

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ 269 NĂM NGÀY MẤT THÁI PHI...

0
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ở gia đoạn nào cũng...

KỲ HỌP THỨ 10, HDND XÃ VĨNH HỒNG ( KỲ HỌP...

0
Sáng ngày 24/6/2020, HĐND xã Vĩnh Hồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) bầu cử...

Xây dựng Đền thờ

Hoạt động Ban Liên lạc

Vị trí Đền thờ

Bài hát Ca ngợi Bà Chúa Me

Thư viện Videos

Facebook Page