Home Liên hệ

Liên hệ

1. Ông Nguyễn Văn Đích, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hồng - Trưởng ban

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;
Điện thoại: 098 481 69 87
Cơ quan: 02203 777 285

Tiền công đức đề nghị gửi vào:
- Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY
- Số tài khoản 4601.0002.997.545 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương
hoặc trực tiếp cho Bà Ngô Thị Hậu - Cán bộ thủ quỹ - Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hồng.

2. Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Hồng Ông Vũ Tất Ba - Phó Trưởng ban thư ký
Số điện thoại: 0902095789

Thông tin liên hệ

Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hồng
Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
02203 777 285 (Cơ quan)
098 481 69 87 (Cá nhân)