THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Ông Nguyễn Văn Đích, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hồng – Trưởng ban

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

Điện thoại: 098 481 69 87

Cơ quan: 02203 777 285

Tiền công đức đề nghị gửi vào:

– Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY

– Số tài khoản 4601 0002 997 545 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương

hoặc trực tiếp cho Bà Ngô Thị Hậu – Cán bộ thủ quỹ – Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hồng.

2. Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Hồng Ông Vũ Tất Ba – Phó Trưởng ban thư ký

Số điện thoại: 0902095789