UBND XÃ VĨNH HỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL DT ĐỀN THỜ BÀ CHÚA ME                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

DI TÍCH NHÀ BIA

      Di tích Nhà bia thuộc quần thể di tích đền thờ  Bà Chúa  Me Vũ Thị Ngọc Nguyên, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh số 333, ngày 22/01/2019, hiện do Ban Quản lý di tích Đền thờ Bà Chúa me thực hiện quản lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nhà bia có hai tấm bia cổ:Tấm bia 1 ghi “Sinh từ bi ký (Lập đền thờ khi còn sống) niên hiệu Vĩnh Trị 4 (1679).Tấm bia 2 ghi:“Phụng tự chi bi” (Bia ghi việc thờ cúng), nội dung nói về quy chế thờ cúng nhân vật được lập sinh từ. Tấm bia này có niên đại năm Chính Hòa 17 (1696).

Để đảm bảo trật tự, an toàn và mỹ quan của Di tích, Ban Quản lý di tích đề nghị quý khách khi vào tham quan, nghiên cứu di tích cần chấp hành các nội quy sau:

  1. Không mang theo vũ khí, chất dễ nổ, dễ cháy, vật gây ô nhiễm môi trường vào di tích; bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung;
  2. Nghiêm cấm các hoạt động xin xăm, bói toán, hầu đồng, tuyên truyền mê tín dị đoan, sử dụng các ấn phẩm có nội dung không được phép lưu hành tại Di tích;

3.Không dựng lều, quán, nhà bạt, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí khu vực di tích.

  1. Không đập phá, đào bới, chặt cây, bẻ cành, khắc viết hoặc các hành vi khác xâm hại di tích.
  2. Các loại phương tiện của khách đến tham quan phải dựng, đỗ đúng nơi quy định.
  3. Khách đến tham quan có nhu cầu thật cần thiết tìm hiểu về nội dung của các bia trong nhà bia thì gặp Ban Quản lý di tích để được hướng dẫn.
  4. Mọi hoạt động ở khu vực Di tích Nhà bia phải được sự đồng ý của Ban Quản lý Di tích và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hồng.

                                                      BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *