Chủ Nhật, 26/03/2023

Bà Chúa Me với Chúa Trịnh Cương

0
An Đô Vương Trịnh Cương (chữ Hán: 鄭棡, 1686 – 1729) là vị chúa Trịnh thứ 6 thời Lê Trung Hưng, cầm quyền từ...

Người con trai bà Chúa Me – Chúa Trịnh Doanh

0
Minh Đô Vương Trịnh Doanh (chữ Hán: 鄭楹, 1720 – 1767) là vị chúa Trịnh thứ tám thời Lê Trung Hưng, ở ngôi từ...

Bà Chúa Me mãi mãi là niềm tự hào của dân...

0
Vũ Võ không ghi danh, Trịnh Tộc lãng quên nhưng Bà Chúa Me mãi mãi là niềm tự hào của dân làng Phục Lễ Bốn...

Bà Chúa Me – Thân thế và sự nghiệp

0
Bà Chúa Me, tôn hiệu mà nhân dân trong vùng dành cho Bà Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên, Chính phi của Chúa Trịnh...

Bà Thái Phi họ Vũ – Người phụ nữ giỏi việc...

0
Hơn hai trăm năm, mười hai đời, các Chúa Trịnh liên tiếp thay nhau phò Vua Lê trị vì 12/13 xứ đất nước Đại...