Làng Phục Lễ có 1 ngôi miếu thờ vị cố thần thành hoàng làng từ đời Hùng Vương thứ 18, tên thần hoàng là Nguyệt Thai Công chúa. Sau này, làng đã xây dựng thành ngôi Đình và đã được 7 sắc phong của các triều đại phong kiến. Dưới đây là Thần tích Đức Thần hoàng làng Phục Lễ do ông Phạm Văn Thái là Trưởng thôn phụng soạn.

Kể từ buổi Hùng vương dựng nước

Đức Thần hoàng ngự trước trông coi

Giữ gìn khu đất bao đời

Cố thần Phục Lễ truyền lời tối linh

Đời Mười tám vua Hùng thống nhất

Thần giáng sinh tái thế giúp đời

Triệu đào cầu với đất trời

Miếu thiêng Phục Lễ, trăng ngời giáng tiên

Thai Nương từ đấy gọi tên

Hạ sinh nhan sắc dịu hiền Hằng Nga

Đủ đoan trang, đủ nết na

Nguyệt Thai công chúa chọn là vợ vua

Bốn nàng hầu cận sớm trưa

Cơm trà chăm só lại vừa múa ca

Hồng Lan, Hồng Huệ, Hồng Hoa

Hồng Châu phụng sự ngày qua vui vầy

Một hôm mở yến tiệc bầy

Dặn dân đủ việc tháng ngày về sau …..

Thuyền rồng ra biển chưa lâu

Kiến Xương bão tố tứ hầu cùng đi …!

Lập đền thờ bức hoành phi

“Tối linh Kiền Hải” phù trì mãi sau

Giúp Thánh Tông lập công đầu

Quân Chiêm vùi xác đáy sâu biển này

Mười phong sắc đỏ còn đây

Thần Hoàng Phục Lễ đức dầy quyền uy

Linh thiêng mãi mãi trị vì

Nguyệt Thai công chúa cố tri đất này

Sinh nhật tháng giêng nhớ ngày

Mồng mười cầu nguyện giãi bầy ước mong

Mất ngày mồng bảy tháng năm

Nén tâm hương kính ban lòng vị tha

Hoành phi đình của làng ta

“Thánh Nương Càn Hải” nhà nhà cầu an

Đất lành từ thuở trời ban

Thánh thần độ lượng, dân làng yên vui.

Phục Lễ, ngày 15/8/2023
Phạm Văn Thái (Trưởng thôn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *