Thông báo gặp mặt đồng hương xã Vĩnh Hồng

Để chào mừng xã Vĩnh Hồng đạt danh hiệu “Xã nông thôn mới”, Ban Liên lạc Hội đồng hương xã Vĩnh Hồng tại Hà Nội tổ chức gặp mặt tất cả bà con người xã Vĩnh Hồng đang học tập, công tác và sinh sống tại Hà Nội. Dưới đây là thông báo về buổi gặp mặt này.