Giới thiệu về xã Vĩnh Hồng

Vĩnh Hồng là một xã lớn nằm gần trung tâm huyện Bình Giang, có diện tích tự nhiên là 836,6 ha. Trong đó diện tích cấy lúa 2 vụ là 518 ha, diện tích chuyển đổi 21 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 65 ha, diện tích đất thổ cư, đất chuyên dùng là 211,75 ha, có 13 công ty doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã với diện tích đất cấp là  50,5 ha.

1. Thông tin chung ( số liệu tính đến tháng 6/2020 )

Xã có 9 thôn với 3.255 hộ , 10.214 khẩu hành chính. Trong đó có 9.359 khẩu nông nghiệp, 855 khẩu phi nông nghiệp, có trên 5.000 người trong độ tuổi lao động, Đảng bộ xã có 430 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. có 197 đồng chí được nhận huy hiệu 30 đến 65 tuổi đảng, ngành nghề chính của xã là sản xuất nông nghiệp, hàng năm có trên 2.000 lao động tham gia vào các ngành nghề phụ thương mại, dịch vụ.

– Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 50, 800 tỷ đồng.

– Giá trị Công nghiệp – Xây dựng 97, 000 tỷ đồng.

– Thương mại – dịch vụ đạt 60, 5 tỷ đồng.

* Cơ cấu kinh tế năm 2020:  ( 27 – 45 – 28 % )

– Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100 % kế hoạch huyện giao .

– Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,5 triệu đồng/người/năm.

– Tỷ lệ hộ nghèo 2,17%

* Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam, biên giới phía bắc xã Vĩnh Hồng có 13 Mẹ Việt Nam anh hùng, 186 liệt sỹ, 96 thương, bệnh binh, 32 nhiễm chất độc hóa học.

* Xã có 9/9 làng đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu làng văn hóa gồm:

– Làng Phụng Viện được UBND tỉnh Hải Dương công nhận năm 1997.

– Làng Phục Lễ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2008.

– Làng My Thữ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2011.

– Làng My Khê được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

– Làng Bằng Trai được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

– Làng Lý Dương, Lý Đông, Đỗ Xá được UBND huyện công nhận năm 2014.

– Làng Me Vàng được UBND huyện công nhận năm 2015.

* Xã có 6 di tích được UBND tỉnh Hải Dương xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh:

– Di tích Đình, Chùa làng Bằng Trai năm 2005.

– Di tích Đình làng Phục Lễ năm 2010.

– Di tích Đình, Chùa làng My Thữ năm 2013.

– Di tích Đình, Chùa làng My Khê năm 2013.

– Di tích Đình, Chùa làng Phụng Viện năm 2018.

– Di tích đền thờ bà chúa Me Vũ Thị Ngọc Nguyên được UBND tỉnh xếp hạng năm 2019.

* Trạm Y Tế xã được công nhận chuẩn Quốc gia về Y Tế năm 2005, Chuẩn 2 năm 2016.

* Trường Tiểu học được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2012.

* Trường THCS được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2015.

* Trường Mầm Non được công nhận năm 2016.

* Xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2016.

2. Thông tin về cơ quan.

– Số điện thoại cơ quan: 0220 3777285.

– Email : huytinh.1975@gmail.com

– Thông tin về lãnh đạo xã

1,  Đồng chí: Bùi Xuân Duyệt – Bí thư đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại DĐ : 0986 027 370.

2, Đồng chí: Nguyễn Văn Đích – Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại : 098 481 6987.

3, Đồng chí: Lê Học Nhất – Phó Bí thư TT đảng ủy.

Số điện thoại DĐ : 098 435 7677.

4, Đồng chí Đinh Quang Huy – Đảng ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại 091 950 8231

5, Đồng chí: Phạm Thế Thênh –  Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBND xã.

Số điện thoại DĐ : 098 926 6931.