Giới thiệu về xã Vĩnh Hồng

Vĩnh Hồng là một xã lớn nằm gần trung tâm huyện Bình Giang, có diện tích tự nhiên là 836,6 ha. Trong đó diện tích cấy lúa 2 vụ là 518 ha, diện tích chuyển đổi 21 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 65 ha, diện tích đất thổ cư, đất chuyên dùng là 211,75 ha, có 13 công ty doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã với diện tích đất cấp là  50,5 ha.

1. Thông tin chung

Xã có 9 thôn với 2.955 hộ , 10.214 khẩu hành chính. Trong đó có 9.359 khẩu nông nghiệp, 855 khẩu phi nông nghiệp các công nhân lao động ở các công ty, có 5.700 người trong độ tuổi lao động, Đảng bộ xã có 410 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. có 197 đồng chí được nhận huy hiệu 30 đến 65 tuổi đảng, ngành nghề chính của xã là sản xuất nông nghiệp, hàng năm có trên 2.000 lao động tham gia vào các ngành nghề phụ thương mại, dịch vụ.

Năm 2016 Tổng sản phẩm địa phương (GDP) 333, 129 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2015. Trong đó:

– Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 90, 069 tỷ đồng.

– Giá trị Công nghiệp – Xây dựng 152, 700 tỷ đồng.

– Thương mại – dịch vụ đạt 90, 360 tỷ đồng.

* Cơ cấu kinh tế năm 2016:  ( 27 – 45 – 28 % )

– Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100 % kế hoạch huyện giao .

– Sản lượng lương thực cả năm đạt 5. 565,2 tấn.

– Bình quân lương thực đầu người 582 kg/người/năm.

– Thu nhập bình quân đầu người 34,5 triệu đồng/người/năm.

– Tỷ lệ hộ nghèo 2,17%

* Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam, biên giới phía bắc xã Vĩnh Hồng có 9 Mẹ Việt Nam anh hùng, 186 liệt sỹ, 96 thương, bệnh binh, 32 nhiễm chất độc hóa học.

* Xã có 9/9 làng đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu làng văn hóa gồm:

– Làng Phụng Viện được UBND tỉnh Hải Dương công nhận năm 1997.

– Làng Phục Lễ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2008.

– Làng My Thữ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2011.

– Làng My Khê được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

– Làng Bằng Trai được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

– Làng Lý Dương, Lý Đông, Đỗ Xá được UBND huyện công nhận năm 2014.

– Làng Me Vàng được UBND huyện công nhận năm 2015.

* Xã có 6 di tích được UBND tỉnh Hải Dương xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh:

– Di tích Đình, Chùa làng Bằng Trai năm 2005.

– Di tích Đình làng Phục Lễ năm 2010.

– Di tích Đình, Chùa làng My Thữ năm 2013.

– Di tích Đình, Chùa làng My Khê năm 2013.

– Di tích Đình, Chùa làng Phụng Viện năm 2018.

– Di tích đền thờ bà chúa Me Vũ Thị Ngọc Nguyên được UBND tỉnh xếp hạng năm 2019.

* Trạm Y Tế xã được công nhận chuẩn Quốc gia về Y Tế năm 2005, Chuẩn 2 năm 2016.

* Trường Tiểu học được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2012.

* Trường THCS được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2015.

* Trường Mầm Non được công nhận năm 2016.

* Xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2016.

2. Thông tin về cơ quan.

– Số điện thoại cơ quan: 0220 3777285.

– Email : ducquy.vpvh@gmail.com

– Thông tin về lãnh đạo xã

+ Bí thư đảng ủy: Đồng chí: Vũ Viết Lập, Huyện ủy viên.

Số điện thoại DĐ : 0918 631 211.

+ Đồng chí: Bùi Xuân Duyệt – Phó bí thư thường trực đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại DĐ : 0986 027 370.

+ Đồng chí: Vũ Văn Tuấn – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã;

Số điện thoại DĐ : 098 481 6987.

+ Đồng chí: Lê Học Nhất – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại DĐ : 0984 357 677.

+ Đồng chí: Vũ Văn Tư – UVBTV Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND xã.

Số điện thoại DĐ : 098 892 5695.