Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hồng tổ chức kỳ họp thứ 6, khoá XIX

HỘI ĐỘNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH HỒNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6

KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

       Ngày 02/7/2018, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hồng tổ chức kỳ họp thứ 6, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự kỳ họp có các ông, bà: Nguyền Ngọc Tuấn – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Thường vụ huyện ủy phụ trách khu; Nhữ Hồng Chuyên – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thị Thủy – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Huyện ủy viên phụ trách xã; các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã; các vị đại biểu đại diện các ban ngành, đoàn thể, các HTX, trường, trạm trong xã; các ông bà trong Ban chi ủy, Trưởng, Phó thôn và 26 ông, bà đại biểu HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021đã về dự kỳ họp.

      Phát biểu khai mạc kỳ họp Ông Bùi Xuân Duyệt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra: Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UB MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo tổ chức hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Thông qua các tờ trình của UBND xã; Tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của UBND xã.

       HĐND xã sẽ tiến hành thảo luận và thông qua 4 Nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND xã đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

       Báo cáo của UBND xã tại kỳ họp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Kết quả nổi bật là: Thu từ sản xuất nông nghiệp ước đạt 47,5 tỷ đồng; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 97,0 tỷ; Thương mại, dịch vụ 58,5 tỷ; Thu ngân sách 25,6 tỷ đồng; Tỷ lệ tăng dân số 1%, sinh con thứ 3 giảm; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,7% dân số; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%, giảm 2%. Xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí đã đạt được; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

       Tại kỳ họp Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả tổ chức hoạt động 6 tháng đầu  năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; theo đó kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

      Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền  6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nhữ Hồng Chuyên – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:  Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Đổi mới tư duy sáng tạo, cách nghĩ cách làm trên tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh; Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Triển khai quán triệt, học tập thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

          Kỳ họp đã tiến hành phát biểu chất vấn các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; Thay mặt UBND xã Ông Vũ Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp;

       Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành thảo luận và biểu quyết, thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017, kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2018 và Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019.

       Bế mạc kỳ họp, Ông Bùi Xuân Duyệt – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đề nghị: “UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND xã thông qua.  UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động  và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

        Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.