Nhà Lê trung hưng

Nhà Lê trung hưng (chữ Hán: 黎中興朝, Hán Việt: Lê trung hưng triều, 1533–1789) là...

Thơ Bà chúa không ngai

Tác giả: Đinh Kim Chung(Thơ lịch sử) Truyện sử Việt ba trăm năm trước Lúc nhân...

Thân thế và sự nghiệp của Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến

Bà Vũ Thị Ngọc Xuyến (còn gọi là Ngọc Huấn) là Chiêu nghi[1] Đệ nhất...

Thân thế và sự nghiệp của Bính Quận công Vũ Tất Thận

Trong Đền thờ Quốc Thánh Mẫu Vũ Thị Ngọc Nguyên (Bà Chúa Me), tại gian...

Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Án

LBT. Trong Khu Di tích Đền bà chúa Me có khu Lăng mộ Quận chúa...

Tạo sĩ (Tiến sĩ võ) Vũ Tất Nhậm

Trong Gia phả họ Vũ, thôn Phục Lễ có ghi danh một cụ ở Đời...

Bài thơ của Chúa Trịnh Doanh tặng Bà Thái phi nhân dịp sinh nhật

Trịnh Doanh 鄭楹 (1720-1767) là vị chúa Trịnh thứ 7 thời Lê Trung Hưng, ở...