Ngày 13/02/2019 (tức ngày 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hồng long trọng tổ chức Lễ Khánh thành và đón bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh Đền thờ Quốc Thánh Mẫu. Tại buổi Lễ này, thay mặt Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, ông Trịnh Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng dòng họ và đã có văn khấn Quốc Thánh Mẫu. Dưới đây là toàn văn bài khấn.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam kính cẩn phụng tấu.

VĂN KHẤN THÁNH MẪU CHÚA ME

Duy!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ 73, Hải Dương tỉnh, Bình Giang huyện, Vĩnh Hồng xã, Phục Lễ thôn.

Ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tức ngày 24/2/2018

Chúng con đồng kính thỉnh:

– Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần);

– Kính lạy 9 phương Trời, 10 phương Phật, chư Phật 10 phương;

– Kính lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

– Kính lạy Ngài Kim Niên Đương lai Thái tuế, Chí đức Tôn Thần Việt Vương.

– Kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch, Tài Thần; Bản gia Táo phủ thần quân tại làng Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cùng tất cả các vị thần linh cai quản ở ba cõi Thiên – Địa – Nhân đồng ứng ủng hộ cho chúng con được độ, được phúc, được tài, được lộc, được hiển sự vô thường, được hưởng bình an.

– Chúng con đồng kính lạy các Thánh Thần tiền, hậu các chúa Trịnh cùng hai họ Trịnh, họ Vũ tại Bình Giang, động tâm tác phúc, chứng giám và hiệu ứng cho chúng con nghiệm tụng văn khấn chúc thần Chúa Me, húy Vũ Thị Ngọc Nguyên, sắc phong “Ý công Hậu đức Trang hạnh Đoan nghi Khuông vận Diễn phúc Quốc Thánh Mẫu”.

Nhân ngày khánh thành trùng tu, phục hồi ngôi đền của Ngài mồng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, thay mặt họ Trịnh, họ Vũ chúng con có văn khấn rằng:

Ơn lắm!

Thiêng lắm thay!

Đức Bà họ Vũ

Kết nghĩa phu thê

Sánh đôi dũng liệt

Bên chúa Trịnh Cương

Từ Đức Thái phi

Lãnh đạo đất nước

Hạnh ghi vô thường

Trời Nam chỉ một vinh danh

Ý công hậu đức

Trang hạnh Đoan nghi Khuông vận

Diễn phúc Quốc Thánh Mẫu

Công lao trời biển lưu hậu

Truyền nghiệp truyền tông

Sáu chúa nối dòng

Lưu danh ái quốc

Thế thời Lê – Trịnh hoàn phúc

Tục gọi Chúa Me

Khai hoa hiển quả

Dưỡng dục anh linh

Các con:

Trịnh Giang, Trịnh Doanh

Bù danh hiển Thánh

Dưỡng âm dương thiên cơ phù định

Các cháu chắt

Trịnh Sâm, Trịnh Bồng

Trịnh Cán, Trịnh Tông

Khiêm nhường anh linh nhà chúa

Thế thần lưu sử ngàn năm …

Ấy là:

Khoảng cách muôn năm vững thế

Công hạnh Chúa me

Nội ngoại vo tròn chữ hiếu

Phúc kia để đức hà sa

Ơn dài hưng công họ Vũ

Thế lực Phục lễ

Vĩnh Hồng ghi danh

Đất lành chim đậu xứ Đông

Trịnh Đạc, Trịnh Thiết

Đánh đông, dẹp bắc uy nghi như thần

Chẳng hổ trâm anh chiến tướng ….

Đã thế lại còn:

Nhân danh Thái phi, Vương Bà xuống chiếu

Gánh vác thiên cơ triều chính

Giúp Chúa phân lựa hiền tài

Dưỡng dục hậu cung, thuận tình thái miếu

Biết dùng mệnh trời xoay ngôi chuyển hóa

Biết liệu cơ đồ tạo thế Vua, Tôi

Sao sáng chiếu triều Lê

Thuận thành việc nhà Chúa

Nhân dân ơn chịu bốn bề

Đất nước bình yên trăm mối

Công đề Chúa Me ….

Hôm nay:

Ngày kỵ Vương Mẫu

Đã trải hai trăm sáu bảy năm

Việc thịnh suy thế thời cũng khác

Nhưng lòng Phục Lễ

Nhưng thần Bình Giang

Nhưng trang Vĩnh Hồng

Nhưng muôn dân đất Việt

Và cả hai họ Trịnh, Vũ

Lòng người hừng hực hưng công

Tâm người đồng nhất kính Chúa

Phát tâm dựng Đền

Tô điểm đài các

An vị trung cung

Nay đã lung linh cảnh sắc

Bốn bề hiển Đức cao minh

Kính chúa Thánh Mẫu Chúa Me an lạc

Quần tụ dân sinh tác lộc, tác tài

Ban cho phúc đẳng hà sa

Ban cho dân lành, quan chính …..

Chúng con muôn lòng thành khẩn

Bái tạ thuần phong

Đức Bà linh thiêng

Giáng ứng ….

Cẩn cáo ….. Cẩn cẩn cáo …!

Hà Nội, chiều 30 Tết chuyển năm Đinh Dậu – Mậu Tuất
Họa sĩ Trịnh Yên kính cẩn tác văn
Ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh
Việt Nam kính cẩn tuyên đọc tại buổi Lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *