Đại hội Công đoàn xã Vĩnh Hồng lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 18 tháng 9 năm 2017; Tại nhà văn hóa xã Vĩnh Hồng, Công đoàn cơ sở Vĩnh Hồng tổ chức Đại hội lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Về dự và chỉ đạo đại hội có:

* Lãnh đạo huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bình Giang

* Lãnh đạo xã

      Đồng chí Thạch Khánh Hoàn, Bí thư đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ đảng ủy, BCH đảng  bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban Giám hiệu và chủ tịch Công đoàn ba khối nhà trường, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệm; Trạm Y Tế, Quỹ tín dụng nhân dân và 33 cán bộ đoàn viên công đoàn xã Vĩnh Hồng.

     Tại đại hội đồng chí Vũ Văn Tư, chủ tịch công đoàn khóa IV, thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí Nguyễn Văn Đích UV BCH khóa IV báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2012 – 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến đoàn viên vào diều lệ công đoàn sửa đổi; có hai ý kiến tham luận tại đại hội về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công đoàn bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

     Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, đồng Thạch Khánh Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần quan tâm đến một số vấn đề: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng mọi hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ chăm lo cho đoàn viên; gắn chặt các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, cùng với địa phương tích cực xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

      Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn, với phương châm “Đoàn kết-trí tuệ-dân chủ-đổi mới” Đại hội lần thứ V công đoàn xã Vĩnh Hồng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí: Bùi Xuân Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Vũ Quang Hường, Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn xã; Hoàng Trinh Nữ, công chức Vă hóa xã hội; Đồng chí Bùi Xuân Duyệt – được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022./. Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện gồm 01 đồng chí.