Thứ Tư, 15/07/2020

Daily Archives: 26 Tháng Sáu, 2020

KỲ HỌP THỨ 10, HDND XÃ VĨNH HỒNG ( KỲ HỌP BẤT THƯỜNG )...

0
Sáng ngày 24/6/2020, HĐND xã Vĩnh Hồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) bầu cử...