Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 333/QĐ-UBND xếp hạng Di tích Đền thờ Quốc Thánh Mẫu, Bà Chúa Me là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Nhân dịp này, UBND xã Vĩnh Hồng tổ chức Lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Đền thờ Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên (Bà Chúa Me) tại Khu Di tích (có Giấy mời dự lễ kèm theo). Trân trọng kính mời quý khách gần xa về dự Lễ.