Ngày 6 tháng 10 năm Mậu Tuất; Đại đức Thích Tâm Đạo cùng các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Hồng, Ban quản lý di tích đền thờ Bà Chúa Me và các cụ cao tuổi thôn Phục Lễ đã long trọng làm lễ khai Chuông tại đền thờ

Mộ phần Trưởng Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Án ( Quận chúa Kim Hoa ) đã cơ bản hoàn thành