Danh sách công đức

LIÊN HỆ BAN VẬN ĐỘNG CÔNG ĐỨC

Ông Nguyễn Văn Đích, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hồng – Trưởng ban
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;
Điện thoại: 098 481 69 87. Cơ quan: 03203 777 285
Tiền công đức đề nghị gửi vào:
      – Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY 
      – Số tài khoản 4601.0002.997.545
tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương
hoặc trực tiếp cho Bà Ngô Thị Hậu – Cán bộ thủ quỹ – Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hồng.

Sau khi nhận được tiền công đức của các nhà hảo tâm vào tài khoản, Ban vận động công đức sẽ gửi thư cảm ơn và giấy ghi nhận công đức đến quý vị!