Đề nghị các ông bà, cô chú bác, các anh em, các cháu cung cấp các thông tin về các thành viên trong đại gia đình thuộc nhánh nhà mình để làm Gia phả của Gia tộc theo hướng dẫn sau:

1. Có 03 cách nhập thông tin:
– (1) Tải xuống Bản khai thông tin gia đình và ghi trực tiếp vào từng ô thông tin tương ứng (lưu ý: Nếu gia đình có nhiều thành viên phải in đủ số lượng cho các thành viên).
Tải xuống Bản khai thông tin gia đình tại đây
– (2) Khai trực tiếp (khai online): Có thể gửi bản khai này cho các thành viên trong gia đình theo email hoặc zalo để tự khai (địa chỉ link: https://bachuame.com/cung-cap-thong-tin-gia-dinh)
– (3) Trường hợp trong gia đình có người không khai được online trực tiếp (theo cách 2) thì có thể khai trên bản giấy (cách 1), sau đó người có trách nhiệm tổng hợp (trưởng các nhánh) sẽ nhập lại thông tin từ bản giấy vào bản online (cách 2).
 
2. Các thông tin cần cung cấp gồm:
– Các đời cần cung cấp thông tin: 3 thế hệ gần đây, tính từ đời cụ Du, cụ Tuyết, cụ Vượng ….. là thế hệ thứ nhất, đến anh Cương, anh Tuyên, anh Phương, anh Láng  …. là thế hệ thứ 2 và đến con anh Cương, anh Tuyên, anh Láng ….. là thế hệ thứ 3.
Ví dụ: Anh Cương con cụ Du sẽ cung cấp thông tin từ đời cụ Du (đời 1) đến đời anh Cương (đời 2) và đến đời cháu Quý (con anh Cương, đời thứ 3). 
Các thế hệ trước đời cụ Du, cụ Tuyết …… đã có thông tin, không cần khai báo lại.
– Thông tin mỗi đời gồm:
– (1) Toàn bộ trai, gái là anh em với bố của mình;
– (2) Toàn bộ trai gái là anh em với mình;
– (3) Các con của mình và các con của em trai, em gái của mình.  
Ví dụ: Chú Phương con cụ Vượng sẽ cung cấp thông tin về cụ Vượng, cụ Mười, cụ Vẫn, cụ Thường, cụ Khi …..; anh em của chú Phương (Diện, Thảo, Hiến, cô Hà, Lan) và các con của chú Phương, Diện, Thảo, Hiến, Hà, Lan.
3. Khi khai trực tiếp trên bản khai này (theo cách 2 – online) theo các bước sau:
– (1) Lần lượt nhập thông tin của từng thành viên trong gia đình theo các ô thông tin cần cung cấp trong phần khai phía dưới đây;
– (2) Khi nhập hết thông tin của một người thì nhấn nút “Gửi thông tin”;
– (3) Tiếp tục nhập thông tin của người tiếp theo cho đến hết (trường hợp nhập thông tin bị sai nhưng đã gửi đi rồi thì nhập lại bản thông tin khác).
 
Mọi thông tin của các thành viên trong gia đình chỉ sử dụng vào mục đích xây dựng Gia phả của gia tộc, không sử dụng vào mục đích khác. Cảm ơn tất cả mọi thành viên trong Gia tộc ta.