Lời tự sự của Bia Sinh từ

Âu cũng là lẽ của trời đất, tuổi già kèm theo sức yếu là điều...

Chuyện ly kỳ về việc tìm mộ Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Án

LBT. Trong Khu Đền thờ Quốc Thánh mẫu, hiện có một ngô mộ cổ của...

Chúa Trịnh Cương – Vị chúa tài năng, đức độ

LBT: Bà Chúa Me là Thái phi của chúa Trịnh Cương, vị chúa được đánh...

Người con trai bà Chúa Me – Chúa Trịnh Doanh

LBT: Bà Chúa Me, sinh hạ được hai người con trai, cả hai đều trở...

Bà Chúa Me mãi mãi là niềm tự hào của dân làng Phục Lễ

Vũ Võ không ghi danh, Trịnh Tộc lãng quên nhưng Bà Chúa Me mãi mãi...

Các chúa Trịnh – vị trí, vai trò lịch sử

Trích Báo cáo Tổng kết Hội thảo khoa học: “Các Chúa Trịnh vị trí vai...

Bà Thái Phi họ Vũ – Người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà

Hơn hai trăm năm, mười hai đời, các Chúa Trịnh liên tiếp thay nhau phò...

Bà Chúa Me – Thân thế và sự nghiệp

Bà Chúa Me, tôn hiệu mà nhân dân trong vùng dành cho Bà Thái phi...

Danh nhân làng Phục Lễ

Thế kỷ 18 làng My Thử (Phục Lễ ngày nay) còn được gọi với cái...

Văn bia hơn 300 năm tuổi bị bỏ quên

Chúng tôi từng khảo sát nhiều văn bia thời Lê Trung Hưng nhưng chưa gặp...