Đinh Quang Huy

Đinh Quang Huy

THỈNH TIẾP TƯỢNG BAN CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ, VÀ CÁC HIỆN VẬT KHÁC; QUÝ VỊ HỢP CĂN DUYÊN HÃY GHI TÊN CÔNG ĐỨC NHÉ

ĐỀN QUỐC THÁNH MẪU - THÁI PHI VŨ THỊ NGỌC NGUYÊN (BÀ CHÚA ME)

ĐC: thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

      I, Ban cung cấm

Bộ cột trạm rồng để nắp thiều châu 02 cột = 25 triệu - Mời công đức

     II, Ban cung công đồng

1, Bàn thờ chúa Trịnh = 18 triệu – Mời công đức

     III, Ban Công đồng thờ Tứ phủ

1, Tượng Đức Thánh Trần 01 pho 15 triệu - Mời công đức

2, Tượng Chúa Sơn Trang 01 pho 15 triệu - Mời công đức

3, Tượng Chầu bà 04 pho 10 triệu /pho - Mời công đức

4, Thiều châu 3m = 36.000.000 triệu - Mời công đức

5, Bàn Chấp tải công đồng 01 bàn 30.000.000 triệu - Mời công đức

6, Sập hầu dự kiến 35 - 40 triệu - Mời công đức

     IV, Ban Quan công

Bên Phải và Bên Trái

1, Hoành phi, câu đối 01 bộ = 23 triệu ở bên phải - Mời công đức ( Đã có người công đức câu đối 13 triệu )

2, Bàn chấp tải 02 bàn = 44.000.000 triệu - Mời công đức

3, Cửa võng 02 bộ = 38.400.000 triệu - Mời công đức

    V, CÁC ĐỒ THỜ TỰ  VÀ HIỆN VẬT KHÁC

1, Hệ thống bồn hoa, cây cảnh ………… Mời quý vị công đức

2, Hệ thống đèn thờ, mâm bồng, chóe nước.... và các đồ thờ khác của Đền

        Ban vận động công đức xã kêu gọi Quý vị hãy phát tâm công đức các hiện vật còn lại và công đức chung để đúc Tượng Bà Chúa, Bát hương thờ Bà Chúa, Chuông và các hạng mục xây dựng khác của đền thờ

    Mọi sự phát tâm công đức, hỗ trợ kinh phí xây dựng Đền thờ, xin gửi về Ban Vận động công đức xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY; Số tài khoản 4601 0002 997 545 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương

Trưởng ban vận động công đức: Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 0220 377 285; Di động 0984 816 987

Hoặc trực tiếp: Bà Ngô Thị Hậu - Cán bộ thủ quỹ - UBND xã Vĩnh Hồng. ĐT: 0164 959 3992. Ông Đinh Quang Huy – Cán bộ Văn hóa xã Vĩnh Hồng. ĐT: 0919 508 231. Thông tin chi tiết và kinh phí công đức của quý vị được Ban vận động công đức thường xuyên tổng hợp và thông tin trên Wbest WWW.bachuame.com để quý vị trong và ngoài nước được biết.

Xin chân thành cảm ơn ./.

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG ĐỨC HIỆN VẬT

ĐỀN QUỐC THÁNH MẪU - THÁI PHI VŨ THỊ NGỌC NGUYÊN (BÀ CHÚA ME)         

 

 I. Ban Cung cấm

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

  1

 Tượng Bà Chúa Me

    01

130.000.000

 

Công đức chung

của các tổ chức, cá nhân

  2

 Bát hương đại ngũ sắc

     01

Dự kiến

20.000.000

Công đức chung

của các tổ chức, cá nhân

  3

 Tượng hầu chúa

     02

10.000.000

Đã có người công đức

  4

 Hoành phi

     01

10.000.000

Đã có người công đức

  5

 Câu đối máng

     01

13.000.000

Đã có người công đức

  6

 Sập thờ chúa

     01

27.000.000

Đã có người công đức

  7

 Thiều châu

   3m

36.000.000

Đã có người công đức

  8

Ngai đặt bài vị

    02

15.000.000

Đã có người công đức

 II. Ban Cung công đồng

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

  1

 Quấn thư tán văn

    01

15.000.000

Đã có người công đức

  2

 Câu đối máng

    01

13.000.000

Đã có người công đức

  3

 Bài vị thờ chúa Trịnh

    07

14.000.000

Đã có người công đức

  4

 Cửa võng

 

21.600.000

Đã có người công đức

III. Ban Công đồng thờ Tứ phủ

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

  1

 Tượng Tam tòa thánh mẫu 

    03

30.000.000

Đã có người công đức

  2

 Tượng Ngũ vị tôn quan

    05

35.000.000

Đã có người công đức

  3

 Tượng Ông Hoàng

    03

21.000.000

Đã có người công đức 02 pho

  4

 Tượng cô bơ, cô chín, cô bé

    03

21.000.000

 Đã có người công đức

  5

 Tượng cậu bé

   02

10.000.000

 Đã có người công đức

  6

 Thiều châu

   3m

36.000.000

 

  7

 Hoành phi

    01

10.000.000

Đã có người công đức

  8

 Câu đối máng

    01

13.000.000

Đã có người công đức

  9

 Bàn Chấp tải công đồng

    01

30.000.000

 

IV. Ban Quan công

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

 

 Bên Phải và Bên Trái

 

 

 

  1

 Tượng Quan công

    02

34.000.000

Đã có người công đức

  2

 Câu đối máng bên trái

Câu đối máng bên phải

    02

26.000.000

Đã có người công đức 01 bộ (Trái)

  3

Hoành phi bên trái

Hoành phi bên phải

    02

20.000.000

Đã có người công đức 01 bộ ( Trái)

  4

 Bàn chấp tải

    02

44.000.000

 

  5

 Cửa võng

   02 bộ

38.400.000

 

CÁC HIỆN VẬT KHÁC 

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Tổ chức, cá nhân đăng k

Bát Hương Ban công đồng; Ban Quan công; Ban thân Phụ, thân Mẫu; Ban Bồ tát vương

05

Đã có người công đức

2

 Bát Hương đá ngoài trời 

01

Đã có người công đức

3

 Đỉnh đồng +  Nến + Hạc cao 81 cm

01

Đã có người công đức

4

 Trồng cây to (cây sala)

01

Đã có người công đức

5

Bộ song cửa thoáng cung cấm

01

Đã có người công đức

6

Bát Hương Ban Tứ phủ

01

Đã có người công đức

7

 …………

 

 

Ban vận động công đức xã kêu gọi Quý vị hãy phát tâm công đức các hiện vật còn lại và công đức chung để đúc Tượng Bà Chúa, Bát hương thờ Bà Chúa và các hạng mục xây dựng khác của đền thờ 

Mọi sự phát tâm công đức, hỗ trợ kinh phí xây dựng Đền thờ, xin gửi về Ban Vận động công đức xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY; Số tài khoản 4601 0002 997 545 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương

Trưởng ban vận động công đức: Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 0220 377 285; Di động 0984 816 987

hoặc trực tiếp: Bà Ngô Thị Hậu - Cán bộ thủ quỹ - UBND xã Vĩnh Hồng.

ĐT: 0164 959 3992.

 Ông Đinh Quang Huy – Cán bộ Văn hóa xã Vĩnh Hồng. ĐT: 0919 508 231. 

Ban Vận động công đức xã Vĩnh Hồng trân trọng cảm ơn những tấm lòng công đức của mọi tổ chức, cá nhân cho việc phục hồi tôn tạo Đền Quốc Thánh Mẫu. Hiện nay, Đền thờ đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong tất cả các chư vị xa gần tiếp tục phát tâm công đức xây dựng Đền thờ. Dưới đây là một số hiện vật trong nội thất của Đền rất cần công đức của chư vị

Tính đến ngày 06/12/2017 công trình phục hồi, tôn tạo đền thờ Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên ( Bà Chúa Me ) đã cơ bản xây dựng xong gia đoạn 1 khu đền chính; Ban chỉ đạo xã đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công cổng nghi môn, lầu chuông, gác trống, hai bên giải vũ, cầu qua sông và kè đá hai bên bờ; Phấn đấu khánh thành giai đoạn một vào ngày mùng 9 tháng Giêng đúng vào dịp lễ hội làng Phục Lễ - My Thữ

        Hình dưới: Đang thi công lầu chuông, gác trống và giải vũ

        Ảnh trên: Chín bậc đá lên đền thờ

             Hiện nay ban chỉ đạo xã đang tiếp tục ghi nhận công đức bằng tiền và hiện vật ( đồ thờ ) vào nội thất đền, danh sách đồ thờ và các tổ chức cá nhân công đức được đăng tải trên trang Wse này, quý vị xem qua và quý vị có tấm lòng phát tâm công đức xin hãy liên hệ với Ban chỉ đạo xã.

                                                                BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀN THỜ BÀ CHÚA ME

                                                                                          KÍNH BÁO

Sáng ngày 12/11/2017, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hồng long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016; Trường Mầm Non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Ảnh 1. Đền thờ đang hoàn thiện phần mái, nóc

Đến ngày 01/11/2017 công trình xây dựng đền thờ Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên (Bà Chúa Me) đang sơn phần nóc và các đầu đao, sau đó tiếp tục lợp ngói. Các công trình phụ trợ như tường bao, nghi môn, lầu chuông, gác chống, tả vũ, hữu vũ đang thi công.

Theo thiết kế bậc lên đền được ốp đá xẻ. Để đảm bảo thẩm mỹ và linh thiêng của ngôi Đền, Ban chỉ đạo xã quyết định thiết kế xây dựng Chiếu Rồng đắp bằng vật liệu xi măng ở chính giữa bậc lên xuống Đền, kinh phí dự kiến khoảng 30 triệu đồng. Ban vận động công đức xã Vĩnh Hồng kêu gọi tổ chức, cá nhân công đức Chiếu Rồng bằng vật liệu xi măng hoặc đá tùy ở tâm.   

                                                        Ảnh 2. Chiếu rồng đá (ảnh có tính chất minh họa)                    

Ảnh 3: Tường bao khuôn viên Đền thờ     

Thời gian qua; Ban vận động công xã Vĩnh Hồng đã nhận được nhiều sự phát tâm công đức của quý vị đăng ký công đức bằng hiện vật là đồ thờ Đền thờ Bà Chúa. Cầu mong Đức Quốc Thánh Mẫu linh thiêng chứng minh công đức và gia hộ độ trì cho quý vị thần tâm an lạc, phúc lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý.

Người xưa đã có câu “Tích thiện phùng thiện, tạo phúc được phúc, nay một đồng sau gặt hái vạn đồng, nay gieo hạt tất có ngày hái quả”"Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, vào đền công đức của còn mai sau"

Hiện nay công trình rất đang cần sự chung sức của quý vị để công trình thành công viên mãn xứng tầm với công lao và cống hiến của Bà đối với quê hương, đất nước. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị truy cập vào Website: http://bachuame.com

                                                                                             

                                                                                                Xin chân thành cảm ơn.

                                                              BAN VẬN ĐỘNG CÔNG ĐỨC XÂY ĐỀN BÀ CHÚA ME XÃ VĨNH HỒNG

Đang đẩy nhanh tiến độ thi công đền thờ Quốc Thánh Mẫu

Thái phi Vũ Thị ngọc Nguyên (Bà Chúa Me )

         Đền thờ Bà Chúa Me đang đẩy nhanh tiến độ thi công, các hạng mục phần xây, phần mộc đã cơ bản; ngày 05 tháng 8 âm lịch vừa qua, Ban chỉ đạo xã đã động thổ xây dựng phần tường bao và cổ chính vào đền; Đền thờ Bà Chúa đang thiết kế phần nội thất; tượng Bà Chúa và bát Hương được làm bằng kinh phí từ nguồn công đức chung; phần còn lại hệ thống câu đối, đại tự, cuốn thư, cửa võng, chiếu rồng, bậc đá và một số đồ nội thất khác xin được phát động kêu gọi công đức, các quý vị tổ chức, cá nhân, các gia đình, dòng họ có lòng thành kính Quốc Thánh Mẫu-Thái phi Vũ Thị ngọc Nguyên (Bà Chúa Me ), hãy cùng chúng tôi ban vận động công đức để công đức bằng hiện vật hoặc tiền, chung tay, góp sức xây dựng nội thất ngôi đền; Mọi sự phát tâm của quý vị sẽ được Bà Chúa phù hộ, che chở...

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

        Mọi sự phát tâm công đức, hỗ trợ kinh phí xây dựng Đền thờ, xin gửi về Ban Vận động công đức xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Tên tài khoản: NGUYEN DUC QUY; Số tài khoản 4601.0002.997.545 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hải Dương hoặc trực tiếp cho Bà Ngô Thị Hậu - Cán bộ thủ quỹ - Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hồng. 

        Điện thoại liên hệ Trưởng ban Vận động công đức: 098 481 69 87. Cơ quan : 0220 3777 285.

       Chi tiết về thân thế và sự nghiệp Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên ( Bà Chúa Me ) và kinh phí công đức của quý vị được Ban vận động công đức thường xuyên tổng hợp và thông tin trên Wbest WWW.bachuame.com để quý vị trong và ngoài nước được biết.

Xin được cảm ơn sự đóng góp của Quý vị.

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ VĨNH HỒNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 18 tháng 9 năm 2017; Tại nhà văn hóa xã Vĩnh Hồng, Công đoàn cơ sở Vĩnh Hồng tổ chức Đại hội lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Về dự và chỉ đạo đại hội có:

* Lãnh đạo huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bình Giang

* Lãnh đạo xã

      Đồng chí Thạch Khánh Hoàn, Bí thư đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ đảng ủy, BCH đảng  bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban Giám hiệu và chủ tịch Công đoàn ba khối nhà trường, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệm; Trạm Y Tế, Quỹ tín dụng nhân dân và 33 cán bộ đoàn viên công đoàn xã Vĩnh Hồng.

     Tại đại hội đồng chí Vũ Văn Tư, chủ tịch công đoàn khóa IV, thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí Nguyễn Văn Đích UV BCH khóa IV báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2012 – 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến đoàn viên vào diều lệ công đoàn sửa đổi; có hai ý kiến tham luận tại đại hội về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công đoàn bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

     Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, đồng Thạch Khánh Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần quan tâm đến một số vấn đề: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng mọi hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ chăm lo cho đoàn viên; gắn chặt các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, cùng với địa phương tích cực xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

      Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn, với phương châm “Đoàn kết-trí tuệ-dân chủ-đổi mới” Đại hội lần thứ V công đoàn xã Vĩnh Hồng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí: Bùi Xuân Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Vũ Quang Hường, Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn xã; Hoàng Trinh Nữ, công chức Vă hóa xã hội; Đồng chí Bùi Xuân Duyệt - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022./. Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện gồm 01 đồng chí. 

Thông điệp từ BQT

Website đã liên tục cập nhập thêm nhiều nội dung mới, nhất là các bài viết, hình ảnh, video và tài liệu. Đề nghị mọi người có hình ảnh, video và tài liệu có thể chia sẻ được gửi cho Ban Biên tập Website để chia sẻ đến mọi người.

Email: bachuame@gmail.com

Trân trọng cám ơn!

Lượt truy cập

786062
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
670
3804
9888
760132
37082
69146
786062
Your IP: 54.227.6.156
2018-01-19 09:02

Liên kết

Hình ảnh hoạt động